آموزش, بررسی ابزار, راهنمای انتخاب, مقالات

اسلینگ نایلونی یا داینیما؟

اسلینگ نایلونی یا داینیما؟

اسلینگهای سنگنوردی نایلونی

اسلینگهای سنگنوردی نایلونی با عرض 16-20 میلیمتر در مقایسه با اسلینگهای سبک 6-14 داینیما حجیم تر و با دوامتر هستند.

این مزیت آنها را بهترین گزینه برای شرایطی مثل بلندتر کردن واسطه ابزار حمایت و جایگزینی تسمه کارگاه یا اتصال سنگنورد به کارگاه قبل از فرود میکند.

تسمه نایلونی ارزان هستند وخرید آنها نیز آسان است. گره ها را خوب نگه میدارد و مثل داینیما سریع ذوب نمیشود. تسمه نایلونی تا 30% کش می آید و به جذب نیروهای وارده کمک میکند و بدین شکل انرژی سقوط سنگنورد را بصورت دینامیک جذب میکند.

اسلینگهای سنگنوردی داینیما

داینیما (معروف به اسپکترا یا داینِکس) نسبت به وزن خود بشکل باورنکردنی قوی هستند و در مقابل سایش و قطع شدن مقاومتر از تسمه نایلونی هستند. داینمیا قابل رنگ رزی نیست لذا همیشه سفید هستند و اغلب با رنگی که دارند با نخ رنگی است که در بافت آن استفاده میشود که “فیلر” نایلونی هستند و برای کمک به حفظ انسجام اسلینگ در بافت آن استفاده میشود.

وقتی داینیما را تا کنید خیلی حجم کوچکی دارد و این کار جمع کردن آن در لوپهای هارنس را آسان میکند. بویژه اسلینگهای  60 برای بلند کردن طول کوئیک بکار میرود. بدلیل قطر کمی که دارند در مقایسه با اسلینگهای نایلونی پرگوشت میتوانند  از جاهای باریک عبور میکنند و برای بسته شدن به پیتونها (میخهای سنگنوردی)عالی هستند.

داینیما زیاد آب جذب نمیکند و این مزیت آنها را در مقایسه با اسلنگهای نایلونی که یخ میزنند و سفت میشود برای صعودهای زمستانی گزینه ایی هوشمندانه می نماید.

اشکالات اسلینگهای سنگنوردی داینیما

اگر داینیما همان توان تسمه نایلونی را دارد اما خیلی سبکتر، کوچکتر و در مقابل سایش مقاومتر است و آب کمتر جذب میکند، پس چرا اصلا اسلینگهای نایلونی را میخریم؟

قبل از اینکه اسلینگهای نایلونی خود را دور بیندازید، اشکالات اسلینگهای داینیما را در نظر بگیرید:

–         نیروی جذب دینامیک

–         مقاومت

–         قیمت

–         نقطه ذوب

–         سطح صاف و لیز

نیروی جذب دینامیک

داینیما تنها 3 الی 5 درصد کش می آید لذا نیروی جذب دینامیک سقوط برای این نوع اسلینگ حداقل است و کل سقوط متکی به طناب خواهد بود.
اگر بدون طناب روی سیستم پاندول شوید (مثلا وقتی مستقیما با اسلینگ به کارگاه وصل باشید)، سقوطی که خواهید داشت بشدت سقوط روی یک کابل فولادی خواهد بود.

مقاومت

پیچ و خم مکرر داینیما بافت آنرا در مقایسه با نایلون سریعتر  تضعیف میکند، مخصوصا وقتی انرا گره بزنید. داینیما درکوئیک دراها ، اسلینگها و اسلینگهای فرند در مقایسه با نوع مشابه نایلونی آنها زود-زود باید تعویض شوند.

قیمت

داینیما در مقایسه با نایلونها خوب قدیمی همیشه گرانتر هستند. خرید نایلون  یعنی صرفه جویی در هزینه برای چیزهای مهمتری مثل سفرهای سنگنوردی.

نقطه ذوب

نبود کشش در اسلینگ یعنی اینکه انرژی بجای مصرف برای حرکت بصورت  گرما هدر خواهد رفت. از آنجا که دمای ذوب داینیما در مقایسه با نایلون کاملا پائین است، گرما تولید شده میتواند به مواد آن آسیب بزند و موجب پاره شدن آن شود.

این تاثیر وقتی اسلینگ را گره بزنید و رشته های آن روی هم مالیده میشوند بیشتر خود را نشان میدهد. گره ها در اسلینگهای نازک وقتی تحت بار قرار گیرند باز کردنشان خیلی  خیلی سخت است.

سطح صاف و لغزنده

دایناما در مقایسه با نایلون خیلی صاف و لغزنده تر است. میتوانید تسمه و طناب نایلونی متری را از بیشتر مغازه های سنگنوردی بخرید و آنرا برای درست کردن حلقه، پروسیک و اسلینگ در طولهای دلخواه گره بزنید.

اما تسمه های داینیما تنها بصورت محصولات دوخته شده و آماده موجود هستند. یکی از دلایل آن هم این است که اگر تسمه داینیما راه گره بزنید اگر تحت بار قرار گیرد بدلیل لغزندگی آن خیلی زود میل به باز شدن دارد.

طنابچه داینیما استثنا است و میتوانید آنرا بصورت متری و خام بخرید.

دقت کنید:

نقطه ضعف این مواد سوپر قوی گرهی است که برای بستن آنها به همدیگر استفاده میکنید. توصیه میکنیم برای گره دو سرطناب حتما از گره تریپل (سوبله) استفاده کنید و دنباله آنرا هم بلندتر کنید.

مهمترین قسمت در مورد این گره در خوب گره زدن آن است- آنرا مرتب کنید و آنرا خیلی سفت کنید و قبل از هر نوبت استفاده آنرا به خوبی چک کنید.

اگر مجبورید تسمه داینیما را ببرید و  اسلینگ داینیما را مجدداً گره بزنید مثلا وقتی اسلینگ را دور عوارضی میبنید تا بکاپ کارگاه فرود باشد از همان گره های معمول میتوانید استفاده کنید.

[توجه:]

اگر چه گره دو سرتسمه در بستن تسمه نایلونی را ترجیح میدهیم اما در بستن داینیمای نازک گره دو سرطناب تریپل (سوبله) بهتر است. زیرا داینیما خیلی لغزنده است و گره دو سرتسمه در مقایسه با گره دوسرطناب سوبله براحتی تحت نیرویی کمتر میلغزد و باز میشود.

اسلینگ نایلونی یا داینمیا- پاندولهای استاتیک

در وضعیتهایی که اسلینگ یا دیزی چین باید به تنهایی تمام نیروی ناشی از پاندولی را جذب کند یا مقدار طناب موجود در سیستم خیلی کم هست اسلینگ داینیما بدلیل ضعف در جذب دینامیک برای این نوع وضعیتها مناسب نیست.

مثال:

پاندول شدن روی اولین قطعه ابزار

وقتی طناب موجود در سیستم برای جذب نیروی سقوط کم باشد (مثل سقوط روی اولین قطعه ابزار)، میتوانید برای بلندتر کردن طول میان قطعه ها بجای داینیما از اسلینگ نایلونی استفاده کنید.

وقتی بالاتر میروید و فاکتور سقوط را کاهش می یابد دیگر نوع مواد زیاد مهم نیست.

سقوط مستقیم روی کارگاه

اگر با اسلینگ یا طنابچه دایناما مستقیما به کارگاه وصل هستید در مقایسه با زمانیکه با اسلینگ یا طنابچه نایلونی مستقیما به کارگاه وصل هستید سقوط باعث وارد شدن نیروی زیادتری به کارگاه خواهد شد.

این سقوط بسته به شدت آن میتواند موجب آسیب داخلی به بدن یا پاره شدن اسلینگ یا کنده شدن کارگاه شود.

آلترناتیو (جایگزین) خیلی مناسبتر استفاده از طناب برای اتصال به کارگاه است. اگر این کار ممکن نبود (مثل زمانیکه میخواهید فرود بروید)، حتی اگر با اسلینگ نایلونی هم خود را به کارگاه وصل کرده اید اطمینان حاصل کنید که خود را در وضعیتی قرار ندهید که سقوط و شوک روی کارگاه ایجاد کنید.

پاندول روی دیزی چین

هنگام صعود مصنوعی اگر ابزاری بالاسرتان کنده شود احتمال پاندول استاتیک روی دیزی چین هست.

 دیزی چین نایلونی نسبت به داینیما حالت کشی بیشتری دارد و در این وضعیت نیروی بیشتری را جذب میکند اما راه حل بهتر ارتقای تکنیک صعود مصنوعی است تا هرگز خود را در یک وضعیتی قرار ندهید که به دیزی چین خود شوک وارد کنید.

حالا  اسلینگ سنگنوردی داینیما بخریم یا اسلینگ سنگنوردی نایلونی؟

برای اکثر موقعیتها بجای اینکه نگران نوع مواد مورد استفاده باشید  روی کاربرد صحیح اسلینگ تمرکز کنید.

قوانین تعریف شده ایی وجود ندارد که بگوید چه زمانی از کدام نوع اسلینگ استفاده کنید. اگر از اسلینگ بشکل صحیح استفاده کنید هر دوی آنها خوب هستند اما مکمل نیستند. داشتن  هر دو نوع اسلینگ روی هارنس دستتان را باز می گذارد.

نکته کلیدی در این مورد درک مزیتها و محدودیتهای هر کدام و استفاده از دانش خود در انتخاب بهترین گزینه برای هر موقعیت است.

منبع:

https://www.vdiffclimbing.com/nylon-dyneema/

ترجمه: سلمان محمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *